Thi Công - Xây Dựng


Quy trình thi công xây dựng chuẩn của Công Ty Nét Phố Xinh

Quy trình thi công xây dựng chuẩn của Công Ty Nét Phố Xinh

I. QUY TRÌNH THI CÔNG XÂY DỰNG : 1. Tổ chức công trường, làm lán trại cho công nhân (nếu điều kiện mặt bằng cho phép). 2. Vệ sinh mặt bằng thi công xây dựng, xác định ranh đất , định vị tim, móng. 3. Đào đất móng, ... 
Những lưu ý chuẩn bị trước khi thi công xây dựng công trình

Những lưu ý chuẩn bị trước khi thi công xây dựng công trình

Nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi để thi công, hạn chế mọi tranh chấp, bất đồng, rủi ro. phát sinh từ công trình và để đảm bảo công trình đạt được chất lượng tốt nhất, Chủ đầu tư (CĐT) vui lòng đọc và nắm ... 

Facebook