Công trình nhà Cô Mai

mặt tiền ngoài

mặt tiền ngoài

Tầng trệt

Tầng trệt

Công trình nhà Cô Mai
Nội thất

Nội thất

Công trình nhà Cô Mai
Công trình nhà Cô Mai
Công trình nhà Cô Mai
Công trình nhà Cô Mai
Công trình nhà Cô Mai
Công trình nhà Cô Mai
Đổ bê tông sàn lầu 1 nhà cô Mai

Đổ bê tông sàn lầu 1 nhà cô Mai

Đổ bê tông sàn lầu 1 nhà cô Mai

Đổ bê tông sàn lầu 1 nhà cô Mai

Đổ bê tông sàn lầu 1 nhà cô Mai

Đổ bê tông sàn lầu 1 nhà cô Mai

Đổ bê tông sàn lầu 1 nhà cô Mai

Đổ bê tông sàn lầu 1 nhà cô Mai

Đổ bê tông sàn lầu 1 nhà cô Mai

Đổ bê tông sàn lầu 1 nhà cô Mai

Đổ bê tông sàn lầu 1 nhà cô Mai

Đổ bê tông sàn lầu 1 nhà cô Mai

Đổ bê tông sàn lầu 1 nhà cô Mai

Đổ bê tông sàn lầu 1 nhà cô Mai

Đổ bê tông sàn lầu 1 nhà cô Mai

Đổ bê tông sàn lầu 1 nhà cô Mai

Đổ bê tông sàn lầu 1 nhà cô Mai

Đổ bê tông sàn lầu 1 nhà cô Mai

Công trình nhà Cô Mai
Công trình nhà Cô Mai
Công trình nhà Cô Mai
Công trình nhà Cô Mai
Công trình nhà Cô Mai
Công trình nhà Cô Mai
Công trình nhà Cô Mai
Công trình nhà Cô Mai
Công trình nhà Cô Mai
Công trình nhà Cô Mai
Công trình nhà Cô Mai

Một số công trình CÔNG TRÌNH ĐANG THI CÔNG XÂY DỰNG khác

Quý khách đang tìm hiểu về?

Hãy để chúng tôi giải đáp thắc mắc, cung cấp thông tin cho quý khách!