Thiết Kế Nhà 3x12m

Xem Demo Thiết kế trên Mô Hình 3D


PC Mặt Đứng nhà 3x12m

PC Mặt Đứng nhà 3x12m

MB Trệt nhà 3x12m

MB Trệt nhà 3x12m

MB Lững nhà 3x12m

MB Lững nhà 3x12m

MB Lầu 1,2,3 - nhà 3x12m

MB Lầu 1,2,3 - nhà 3x12m

MB Sân Thượng nhà 3x12m

MB Sân Thượng nhà 3x12m

MB Mái nhà 3x12m

MB Mái nhà 3x12m

PC Mặt Cắt V1 nhà 3x12m

PC Mặt Cắt V1 nhà 3x12m

PC Mặt Cắt V2 nhà 3x12m

PC Mặt Cắt V2 nhà 3x12m

Một số công trình HỒ SƠ ĐANG THIẾT KẾ khác

Quý khách đang tìm hiểu về?

Hãy để chúng tôi giải đáp thắc mắc, cung cấp thông tin cho quý khách!